Produkcja karmy dla zwierząt domowych

Karma dla zwierząt domowych to żywność opracowana specjalnie dla zwierząt i małych zwierząt, takich jak psy i koty. Jest to kompletna karma dla zwierząt domowych zawierająca wszystkie witaminy i składniki odżywcze, których potrzebuje zwierzę. Jej główną rolą jest dostarczenie wszystkim rodzajom zwierząt składników odżywczych, które zaspokajają ich podstawowe potrzeby życiowe, wzrost, rozwój i zdrowie. Jej zaletami są: kompleksowe żywienie, wysoka strawność, naukowy skład, standardy jakości, łatwość karmienia i stosowania, a także zapobieganie wielu chorobom.

 

Karma dla zwierząt domowych jest karmą dla zwierząt domowych, ale różni się od karmy dla kurcząt, kaczek, ryb i bydła. Na przykład prawdziwymi konsumentami karmy dla kurcząt są same kurczaki, ale tak naprawdę kupują ją rolnicy. Rolnicy nastawieni są na zysk i nie są elitarnymi konsumentami, ważna jest dla nich jakość i cena. Inaczej jest w przypadku zwierząt domowych. W miejskich gospodarstwach domowych prawdziwymi konsumentami karmy dla kotów i psów są koty i psy. Jednak właściciele zwierząt domowych wydają pieniądze na zakup karmy i są konsumentami elitarnymi, ponieważ właściciele nie kierują się zyskiem i zwracają większą uwagę na jakość i markę karmy niż na cenę.

 

Etapy przetwarzania karmy dla zwierząt domowych:


1.Zbieranie i czyszczenie surowca

 

Przygotuj wszystkie surowce do produkcji karmy dla zwierząt domowych.

 

 

 

2. Siekanie.

 

To zapewnia, że wszystkie składniki są zmielone do odpowiedniej wielkości lub proszku.

 

3. Mieszanie

 

Proces mieszania jest ważnym etapem w produkcji karmy dla zwierząt domowych. Podstawowy proces obejmuje ważenie składników o różnej wadze zgodnie z recepturą, podawanie ich do młyna w celu zmniejszenia rozmiaru, a następnie tymczasowe przechowywanie wszystkich składników w silosach.

 

4.Ekstruzja karmy dla zwierząt

 

Ekstruzja to krótka, wysokotemperaturowa obróbka cieplna. Ogranicza ona psucie się składników odżywczych i poprawia strawność białka i skrobi oraz niszczy substancje antyodżywcze i mikroorganizmy. Sucha karma dla zwierząt domowych we wszystkich kształtach, w tym okrągłych, trójkątnych, kwiatowych i z kością, może być produkowana przy użyciu różnych dysz (szablonów) wytłaczarki do karmy dla zwierząt domowych. Aby poprawić smakowitość karmy dla zwierząt domowych, zwykle dodaje się do niej tłuszcz, co odbywa się podczas procesu chłodzenia. Ponadto producenci zazwyczaj dodają do komory wytłaczarki wodę z pigmentem, aby nadać granulkom karmy dla zwierząt domowych różne kolory.

 

5.Suszenie

 

Sekcja suszenia służy głównie do usuwania wody z wytłaczanej karmy dla zwierząt domowych. Po wytłoczeniu materiał staje się stosunkowo miękki, a zawartość wilgoci osiąga 20~30%. Po procesie suszenia, zawartość wilgoci w gotowym produkcie jest kontrolowana do 8~10%, a materiał może wytrzymać przechowywanie przez pewien czas.

 

6.Rozpylanie tłuszczów i olejów

 

Tłuszcze i oleje są najlepszym źródłem energii, a w zależności od wzrostu zwierzęcia w paszy można zawrzeć 2-40% tłuszczów i olejów. Zaleca się, aby zawartość oleju w mieszance, czyli całkowita zawartość oleju w ekstruderze, mieściła się w granicach 12%; przy zawartości oleju powyżej 12% znacznie zmniejsza się twardość materiału sypkiego. Jeżeli wymagana jest zawartość oleju w wytłoczce większa niż 12%, zaleca się dodanie oleju po wysuszeniu przez zewnętrzne rozpylenie. W zależności od ilości dodawanego oleju można zastosować natrysk pod ciśnieniem atmosferycznym lub próżniowy. Zewnętrzne natryskiwanie poprawia wygląd tabletek paszowych. Oprócz oleju należy rozpylić sproszkowane atraktanty, aby poprawić smak karmy dla zwierząt domowych.

 

7.Chłodzenie i sortowanie

 

Głównym celem sekcji chłodzenia jest schłodzenie suchego materiału z wysokiej temperatury do temperatury zbliżonej do pokojowej i usunięcie części wilgoci.

 

8.Pakowanie.

 

Niektórzy producenci pakują karmę dla zwierząt domowych w tym samym kształcie w jednym opakowaniu, inni mieszają kilka rodzajów karmy dla zwierząt domowych o różnych kształtach i kolorach w jednym opakowaniu.


  • Produkcja karmy dla zwierząt domowych

Tags Granulator, Peleciarka, Linia do produkcji pellet, Peleciarki, Linia do granulacji paszy, Rozdrabniacz, Suszarnia do trocin, produkcja pelletu, granulacja paszy, rozdrabniacze, linie produkcyjne, granulator do pasz, granulator paszowy, granulator pellet, granulator pelletu, granulator do pelletu, granulator do pellet, linia granulacji, linia do granulacji, linia granulacji paszy, peleciarka słomy, peleciarka do trocin, peleciarka do siana, linia do produkcji pelletu, maszyna do produkcji pelletu, granulator pierścieniowy, peleciarka pierścieniowa, matryca do peleciarki, matryca do granulatora